Επικοινωνία

Κατάστημα Λιανικής:

Λεονάρδου Λαδά 3

Τηλ: 2297501037

e-mail: info@afaianuts.gr

Εργοστάσιο παρασκευής:

Λευκή Αίγινας, 18010

Τηλ: 2297501038

e-mail: info@afaianuts.gr